Календарний план 2021 рік

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФРОНТЛАЙН»

розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на веб-сайті ТОВ «КУА «ОПІКА-КАПІТАЛ» інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації на 2021 рік

№ з/п Склад інформації Строк розміщення інформації
  Регулярна річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік до 30.04.2021
  Річна фінансова звітність за 2020 рік до 30.04.2021
  Аудиторський висновок за 2020 рік до 30.04.2021
  Проміжна інформація про емітента за 4 квартал 2019 року — не пізніше 30.01.2021; за 1 квартал 2021 року — не пізніше 30.04.2021; за 2 квартал 2021 року — не пізніше 30.07.2021; за 3 квартал 2021 року — не пізніше 30.10.2021
  Проміжна фінансова звітність за 1 квартал 2021 року — не пізніше 30.04.2021; за 2 квартал 2021 року — не пізніше 30.07.2021; за 3 квартал 2021 року — не пізніше 30.10.2021
  Повідомлення про проведення річних загальних зборів не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня їх проведення.
  Річні загальні збори не пізніше 30.04.2021
  Інша інформація, яка потребує оприлюднення відповідно до законодавства та щодо якої емітент може передбачити дату оприлюднення у строки встановлені чинним законодавством

Комментарии закрыты.