Архивы за месяц: Январь 2018

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ

про ліквідацію Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Кепітал Девелопмент Фонд» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Опіка-Капітал» (надалі – Фонд)

 

19.01.2018 року уповноваженим органом ТОВ «КУА «Опіка-Капітал» (код ЄДРПОУ 33804530) було прийнято рішення про ліквідацію Фонду.

Порядок та строки предявлення кредиторами Фонду своїх вимог.

Ліквідаційною комісією встановлено, що строк пред’явлення кредиторами своїх вимог до Фонду починається з дня опублікування повідомлення в офіційному друкованому органі та триває протягом двох місяців, до 25.03.2018 року включно. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідаційної комісії Фонду за місцезнаходженням ТОВ «КУА «Опіка-Капітал» із додаванням підтверджуючих документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належним чином оформлених відповідно до чинного законодавства України. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвердженню або обгрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформленням відповідного рішення протягом п’яти робочих днів з дати її отримання. Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, Ліквідаційна комісія надсилає такому кредитору відповідне повідомлення в письмовій формі на адресу, вказану в заяві кредитора.

Місцезнаходження, контактні телефони.

Місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 145. Тел.: (044) 257 05 32.

 

Голова Ліквідаційної комісії Фонду                                               М.А. Куришко