Архивы за месяц: Март 2019

Аудиторський висновок щодо річної фінансової звітності ТОВ „КУА “ОПІКА-КАПІТАЛ” разом з річною фінансовою звітністю станом на 31.12.2018р

ПОВІДОМЛЕННЯ

про продовження строку розрахунків з Учасниками

ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ФОНД»

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОПІКА-КАПІТАЛ» (далі — Фонд)

31.01.2018 року Учасникам Фонду було розіслано повідомлення про розрахунки в зв’язку з ліквідацією Фонду (лист №01/3101-18 від 31.01.18), далі — Повідомлення.

У Повідомленні строк для розрахунків з Учасниками Фонду встановлено починаючи з 12.11.18 р.

Також Повідомлення містить інформацію щодо умов зміни строку розрахунків та порядку повідомлення про такі зміни Учасників Фонду, зокрема в ньому передбачено, що «Всі строки, вказані в цьому повідомленні, можуть бути змінені за умови відповідного рішення ліквідаційної комісії Фонду. Ліквідаційна комісія повідомляє учасників Фонду про зміни вищевказаних строків шляхом направлення або особистого вручення відповідного повідомлення не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про зміну строків».

Згідно з п.2 розділу ІІІ Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 року №2605 розрахунки з учасниками фонду розпочинаються з дати, визначеної ліквідаційною комісією, зазначеної у Повідомленні про розрахунки. У разі зміни дати початку розрахунків з учасниками фонду ліквідаційна комісія не пізніше трьох робочих днів до дати початку таких розрахунків з учасниками Фонду зобов’язана повідомити останніх шляхом надсилання відповідних повідомлень поштою або особистого вручення.

На сьогоднішній день, враховуючи об’єктивні причини та ситуацію на ринку нерухомості, а також застосовані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обтяження/обмеження у відношенні значної частини цінних паперів, що обліковуються на балансі Фонду та відповідно неможливістю їх реалізації, Ліквідаційна комісія Фонду не в змозі забезпечити продаж активів Фонду та проведення розрахунків з Учасниками Фонду у вказані в Повідомленні строки.

Згідно з п.7 розділу І зазначеного Рішення НКЦПФР №2605, розрахунки з учасниками Фонду, повинні бути здійснені не пізніше одного календарного року з дати прийняття рішення про ліквідацію фонду, тобто в даному випадку не пізніше 19.01.2019 року.

Керуючись вказаними нормами законодавства та умовами, зазначеними в Повідомленні, 29 жовтня 2018 року Ліквідаційною комісією Фонду прийнято рішення про зміну (продовження) дати  початку розрахунків з Учасниками Фонду, а саме встановити початок строку розрахунків з 01.01.2019 року і до 18.01.2019 року.