Загальні збори АТ «ФРЕЯ»

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФРЕЯ»