Архивы за месяц: Декабрь 2019

ПОВІДОМЛЕННЯ

про продовження строку розрахунків з Учасниками

ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІНОГО ФОНДУ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ФОНД»

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОПІКА-КАПІТАЛ»

(далі — Фонд)

01.03.2019 року учасникам Фонду було розіслано повідомлення про розрахунки в зв’язку з ліквідацією Фонду (лист № (порядковий номер учасника)/0103-19 від 01.03.19), далі — Повідомлення.

У Повідомленні строк для розрахунків з Учасниками Фонду встановлено починаючи з 01.01.2019  до 19.01.2019 року.

Також Повідомлення містить інформацію щодо умов зміни строку розрахунків та порядку повідомлення про такі зміни Учасників Фонду, зокрема в ньому передбачено, що «Всі строки, вказані в цьому повідомленні, можуть бути змінені за умови відповідного рішення ліквідаційної комісії Фонду. Ліквідаційна комісія повідомляє учасників Фонду про зміни вищевказаних строків шляхом направлення або особистого вручення відповідного повідомлення не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про зміну строків».

Згідно з п.2 розділу ІІІ Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 19.11.2013 року №2605 розрахунки з учасниками фонду розпочинаються з дати, визначеної ліквідаційною комісією, зазначеної у Повідомленні про розрахунки.

Враховуючи об’єктивні причини, які унеможливлюють здійснити реалізацію активів Фонду встановлені законодавством через цінні папери емітентів в яких відкрита процедура ліквідації, Ліквідаційна комісія Фонду не в змозі забезпечити продаж активів Фонду та проведення розрахунків з учасниками Фонду у вказані в Повідомленні строки. В свою чергу Фонд звернувся до Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ), що є добровільною недержавною некомерційною організацією та об’єднує усі компанії з управління активами в Україні за для отримання підтримки у зверненні до Комісії, щодо розблокування цінних паперів обіг яких обмежено для подальшої їх реалізації. Відповідно поданого пакету документів вих. №01-30/08 від 30.08.2019 року до Української асоціації інвестиційного бізнесу для підтримки Фонду у звернені до Комісії, було проінформовано Ліквідаційну комісію, що в активах Фонду знаходяться цінні папери емітентів які перебувають у процесі ліквідації, у зв’язку з чим  цінні папери не підпадають під  механізм реалізації погоджений Комісією.

Враховуючи об’єктивні причини Ліквідаційною комісією Фонду прийнято рішення про зміну (продовження) дати  початку розрахунків з Учасниками Фонду, а саме встановити новий початок строку розрахунків з 04.01.2021 року і до 25.01.2021 року.

В свою чергу  Ліквідаційна вкотре звертає увагу на те , що всі строки, вказані в цьому повідомленні, можуть бути змінені за умови відповідного рішення ліквідаційної комісії Фонду. Ліквідаційна комісія повідомляє учасників Фонду про зміни вищевказаних строків шляхом направлення або особистого вручення відповідного повідомлення не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про зміну строків