ПОВІДОМЛЕННЯ

про продовження строку розрахунків з Учасниками

ПАЙОВОГОЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ФОНД» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОПІКА-КАПІТАЛ»

Згідно з п.2 розділу ІІІ Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 року №2605 розрахунки з учасниками фонду розпочинаються з дати, визначеної ліквідаційною комісією, зазначеної у Повідомленні про розрахунки. У разі зміни дати початку розрахунків з учасниками фонду ліквідаційна комісія не пізніше трьох робочих днів до дати початку таких розрахунків з учасниками Фонду зобов’язана повідомити останніх шляхом надсилання відповідних повідомлень поштою або особистого вручення.

Станом на 03.12.2020 року Фонд перебуває на стадії «реалізації активів» після завершення якої відбудуться розрахунки з Учасниками Фонду.

Активи Фонду містять цінні папери щодо яких застосовано обмеження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) та цінні папери Українських емітентів, що перебувають у стадії ліквідації. На жаль на сьогодні законодавчо не вирішено дану проблему, тим самим Ліквідаційна комісія Фонду не в змозі забезпечити повний продаж активів Фонду для проведення розрахунків з Учасниками Фонду у визначені строки. Ліквідаційна комісія Фонду звернулася до Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу, як до саморегулівної недержавної організації, якій законодавчо делеговано частку своїх повноважень за для підтримання звернення Ліквідаційної комісії Фонду до Комісії з приводу зняття обмежень з цінних паперів застосованих Комісією. Лишається невизначеним питання щодо реалізації цінних паперів Українських емітентів які вже довгий час перебуваються у стадії ліквідації, оскільки нормативно правовими актами Українського законодавства  визначено, що реалізації або переоцінка відповідних цінних паперів можлива лише після завершення процедури ліквідації емітентів.

З огляду на вище наведену інформацію та керуючись чинним законодавством України на засіданні Ліквідаційної комісії було прийнято рішення щодо визначення нового строку для здійснення розрахунків з Учасниками Фонду з 03.01.2022 року по 24.01.2022 року. Також вкотре повідомляємо, що Ліквідаційна комісія Фонду звертає увагу на те , що всі строки, вказані в цьому повідомленні, можуть бути змінені за умови відповідного рішення Ліквідаційної комісії Фонду. Повідомлення Учасників Фонду про зміни вищевказаних строків здійснюється шляхом направлення або особистого вручення даного повідомлення не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про зміну строків, також відповідна інформація розміщується на сайті за посиланням .

ДОДАТКИ:

  1. належним чином засвідчена копія Протоколу засідання Ліквідаційної комісії Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Кепітал девелопмент фонд» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Опіка-Капітал»  № б/н від 03.12.20 року.

Комментарии закрыты.